Rejestracja konta

Rejestrując się w serwisie będziesz miał(a) możliwość skontaktowania się z innymi użytkownikami, zamieszczania ogłoszeń, zdjęć, komentarzy etc.

Rejestruję się »

Logowanie do konta:

 
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów...

Encykliki św. Jana Pawła II

 • SLAVORUM APOSTOLI (1985)
  2015-05-13 11:32

  CYRYL I METODY, święci apostołowie Słowian, trwają w pamięci Kościoła razem z wielkim dziełem ewangelizacji, jakiego dokonali.

 • DOMINUM ET VIVIFICANTEM (1986)
  2015-05-13 11:31

  Ducha Świętego wyznaje Kościół jako ?Pana i Ożywiciela?. Czyni to słowami Symbolu wiary, zwanego nicejsko-konstantynopolitańskim od dwóch Soborów - w Nicei (325 r.) i w Konstantynopolu (381 r.) - którym zawdzięcza swoje powstanie i ogłoszenie. Tam również dodano, że Duch Święty ?mówił przez Proroków?

 • REDEMPTORIS MATER (1987)
  2015-05-13 11:30

  Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki,rnPozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

 • SOLLICITUDO REI SOCIALIS (1987)
  2015-05-13 11:29

  SPOŁECZNA TROSKA Kościoła o autentyczny rozwój człowieka i społeczeństwa, czyli taki, który zachowuje szacunek dla osoby ludzkiej we wszystkich jej wymiarach oraz służy jej rozwojowi,...

 • CENTESIMUS ANNUS (1991)
  2015-05-13 11:25

  Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki,rnpozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

 • VERITATIS SPLENDOR (1993)
  2015-05-13 11:24

  BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: ?Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!? (Ps 4, 7). 

 • EVANGELIUM VITAE (1995)
  2015-05-13 11:23

  EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur.

 • UT UNUM SINT (1995)
  2015-05-13 11:22

  EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur.rnrn 

 • FIDES ET RATIO (1998)
  2015-05-13 11:21

  FIDES ET RATIOrnrnCzcigodni Bracia w biskupstwie,rnpozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

 • ECCLESIA DE EUCHARISTIA (2003)
  2015-05-13 11:16

  Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów do kapłanów i diakonów do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła.

rn