Rejestracja konta

Rejestrując się w serwisie będziesz miał(a) możliwość skontaktowania się z innymi użytkownikami, zamieszczania ogłoszeń, zdjęć, komentarzy etc.

Rejestruję się »

Logowanie do konta:

 
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów...

Misja Rodziny św. Jana Pawła II

Tak jak wtedy, 10 lat temu, gdy nasz ukochany Papież Jan Paweł II odchodził do Domu Ojca, wszyscy, na całym świecie byliśmy razem, tak teraz bądźmy przy Nim poprzez czynienie dobra wobec drugiego człowieka, pomaganie sobie nawzajem i życie według Jego nauki.  

Dziś trwać  przy  św. Janie Pawle II oznacza być wiernym  ideałom, które niestrudzenie głosił, naśladować  Go w otwarciu na Boga i na drugiego człowieka.

 

Misja

 

Naszą  misją  jest  międzyludzka  i społeczna solidarność z każdym człowiekiem, budowanie Rodziny św. Jana Pawła II - CYWILIZACJI MIŁOŚCI, w myśl słów wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II:

"Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie.

 

A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich".

Św. Jan Paweł II  pokazał nam prawdziwy sens życia. Chcemy kontynuować to dzieło  jako Jego duchowe dzieci w Rodzinie Jana Pawła II.

 

Wizja

Pamięć  przez czyn

Family JPII buduje CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI - JEDNĄ WIELKĄ RODZINĘ głoszącą  swoimi czynami naukę i przesłanie św. Jana Pawła II.

 

Cele Family JPII

 1. Wspieranie rodziny i krzewienie kultury chrześcijańskiej.
 2. Pomoc ludziom znajdującym się  w sytuacjach z których nie widzą  wyjścia.
 3. Zaszczepienie zasad bezinteresownej pomocy innym.
 4. Uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby drugiego człowieka.
 5. Pomoc ludziom w odnalezieniu wiary w drugiego człowieka.
 6. Budowanie kapitału społecznego poprzez promowanie i inicjowanie wspólnych działań.

 

Cele będą realizowane poprzez:

 1. Organizowanie pomocy dla potrzebujących poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich, finansowych i rzeczowych.
 2. Mobilizowanie społeczeństwa do akcji prospołecznych.
 3. Inicjowanie i promowanie różnorodnych form współpracy między ludźmi.
 4. Uruchomienie inicjatywy Budowa UCZYNKOWCA św. Jana Pawła II, tj. wirtualnego pomnika z dobrych uczynków.
 5. Uruchomienie na portalu  galerii  fotografii  Family JPII pod nazwą Moje zdjęcie z JP2.
 6. Przedstawienie SWOJEJ RODZINY, dzielienie się swoimi radościami, problemami itp.
 7. Spotkania członków Family JPII.
 8. Edukację społeczeństwa  w zakresie nauki i przesłania  św. Jana Pawła II.

 

JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ DO RODZINY JP2 !

 

 

 

Newsletter


rn