Rejestracja konta

Rejestrując się w serwisie będziesz miał(a) możliwość skontaktowania się z innymi użytkownikami, zamieszczania ogłoszeń, zdjęć, komentarzy etc.

Rejestruję się »

Logowanie do konta:

 
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów...

Słowo św. Jana Pawła II

 • Słowo św. Jana Pawła II
  Słowo św. Jana Pawła II
  2020-04-18

  Uczcie się od  Siostry Faustyny, od  tej  pokornej i wzorowej Sługi Bożej, jak w każdych okolicznościach być dzieckiem – synem i córką – niebieskiego Ojca, jak pozostać uczniem Słowa Wcielonego oraz narzędziem podatnym na działanie Ducha Ożywiciela i Pocieszyciela. 

  Czytaj więcej »

 • Słowo św. Jana Pawła II
  Słowo św. Jana Pawła II
  2020-04-12

  Chrystus zmartwychwstał! Niech radość tego dnia stale towarzyszy wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą! Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia. Myślą obejmuję wszystkich i z serca błogosławię.  

  Czytaj więcej »

 • Słowo św. Jana Pawła II
  Słowo św. Jana Pawła II
  2020-02-26

  «Asceza» — słowo to przywodzi na myśl dążenie do wysokiego celu. Wymaga to oczywiście ofiar i wyrzeczeń. Trzeba bowiem ograniczyć bagaż do rzeczy istotnych, by nie ciążył podczas podróży; trzeba być gotowym stawić czoło wszelkim trudnościom...

  Czytaj więcej »

 • Słowo św. Jana Pawła II
  Słowo św. Jana Pawła II
  2020-02-06

  Tak więc mamy dawać świadectwo o Bogu naszą kulturą, naszym uwielbieniem, naszą pochwalną i błagalną modlitwą. Człowiek nie może żyć bez modlitwy, tak jak nie może żyć, nie oddychając. 

  Czytaj więcej »

 • Słowo św. Jana Pawła II
  Słowo św. Jana Pawła II
  2019-06-17

  Święty Brat Albert, który dla wszystkich był dobry jak chleb, dopomógł wszystkim Polakom do odzyskania wzajemnej dobroci i aby stał się żywym kamieniem w budowaniu (...) cywilizacji miłości na naszej ojczystej ziemi i wszędzie.  

  Czytaj więcej »

 • Słowo św. Jana Pawła II
  Słowo św. Jana Pawła II
  2019-06-15

  Cześć oddawana Najświętszemu Sakramentowi jest zarazem głębokim aktem dziękczynienia, jakie składamy Ojcu za to, że w swoim Synu nawiedził i odkupił swój lud.  

  Czytaj więcej »

rn