Rejestracja konta

Rejestrując się w serwisie będziesz miał(a) możliwość skontaktowania się z innymi użytkownikami, zamieszczania ogłoszeń, zdjęć, komentarzy etc.

Rejestruję się »

Logowanie do konta:

 
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów...

Złote myśli


Konfucjusz


Żaden wiatr nie jest dob­ry dla okrętu, który nie zna por­tu swe­go przeznaczenia. 


 


Kiedy widzisz dob­re­go człowieka, sta­raj się go naśla­dować. Kiedy widzisz złego człowieka, zas­tanów się nad sa­mym sobą. 


 


Praw­dzi­wym błędem jest błąd po­pełnić i nie nap­ra­wić go. 


 


Naj­większym po­wodem do chwały nie jest to, że nig­dy nie upa­damy, ale to, że pot­ra­fimy się po upad­ku podnieść. 


 


Szlachet­ny człowiek wy­maga od siebie, pros­tak od innych. 


 


Ten, które­go myśl nie wy­biega da­leko, zo­baczy udrękę z bliska. 


 


Ko­mu sił nie star­cza, ten gi­nie w połowie drogi. 


 


 


« powrót


Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany(a) aby oglądać tą zawartość, aby móc dodawac komentarze.

rn