Rejestracja konta

Rejestrując się w serwisie będziesz miał(a) możliwość skontaktowania się z innymi użytkownikami, zamieszczania ogłoszeń, zdjęć, komentarzy etc.

Rejestruję się »

Logowanie do konta:

 
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów...

Modlitwy


Koronka anielska


Koronka anielska, zwana też koronką do św. Michała Archanioła i Chórów Anielskich, ma swoje źródło w objawieniach portugalskiej karmelitanki Antoniny d’Astónaco. W 1751 r. ukazał jej się św. Michał Archanioł, który objawił, że pragnie być czczony poprzez odmawianie dziewięciu wezwań do chórów anielskich.

 

Tym, którzy będą odmawiać koronkę, św. Michał ma przybywać z natychmiastową i skuteczną pomocą we wszystkich sprawach. Gorliwe odmawianie koronki ponadto zapewnia:

  • wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary,
  • towarzystwo Aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii św.,
  • stałą ich opiekę w drodze życiowej,
  • po śmierci rychłe wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i ich rodzin.

Do tej modlitwy można wykorzystać specjalny różaniec. Na każdy chór anielski, których jest dziewięć, przypada jeden duży paciorek (Ojcze Nasz) i trzy małe (3 razy Zdrowaś Maryjo). Ponadto na końcu są cztery kolejne paciorki, na których odmawia się Ojcze Nasz na cześć trzech znanych nam z imienia aniołów: św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała oraz naszych aniołów stróżów. Dokładniejszy sposób odmawiania koronki anielskiej znajduje się poniżej:

Całujemy medal. Robimy znak krzyża, mówiąc:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów niebiańskich:

Pozdrowienie I – Na cześć Chóru Serafinów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – rozpal nas ogniem doskonałej miłości. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie II – Na cześć Chóru Cherubinów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – udziel nam łaski opuszczenia drogi grzechu i postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie III – Na cześć Chóru Tronów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – oczyść nas z mamideł pychy i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IV – Na cześć Chóru Panowań

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – daj nam łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie V – Na cześć Chóru Mocarstw

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – zachowaj dusze nasze od zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną wolę. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VI – Na cześć Chóru Potęg

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – broń nas w walce ze złem, użycz nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw od złego. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VII – Na cześć Chóru Księstw

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – kieruj nas ku Prawdzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VIII – Na cześć Chóru Archaniołów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – obdarz nas wytrwałością w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IX – Na cześć Chóru Aniołów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – spraw, aby Twoi Aniołowie czuwali nad nami na drogach naszego życia i abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.

Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:

Na cześć św. Michała Archanioła – Ojcze Nasz

Na cześć św. Gabriela Archanioła – Ojcze Nasz

Na cześć św. Rafała Archanioła – Ojcze Nasz

Na cześć naszych Aniołów Stróżów – Ojcze Nasz

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.


« powrót


Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany(a) aby oglądać tą zawartość, aby móc dodawac komentarze.

rn