Register account

By registering on the site you will have (a) the ability to contact other users, placing advertisements, photos, comments, etc.

I register »

Login to your account:

 
Today this power more you need than in any other age ...

I need prayer


Dzień 8. Nowenna do św. Jana Pawła II


Rodzino św. Jana Pawła II, odmawiamy wspólnie 8. dzień nowennę do św. Jana Pawła II w intencji osób uwikłanych w problemy finansowe oraz tych, którzy mogą im pomóc z nich się wydostać. -rnDzień 8. -rnBoże i Ojcze, Ty możesz ze zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. Cierpienie chcesz uczynić drogą prowadzącą do Ciebie. Twój Syn przez dobrowolną mękę i śmierć na krzyżu wziął na siebie całe zło grzechu i nadając mu nowy sens, wprowadził je w porządek miłości.rnW imię tej Miłości, która zdolna była podjąć cierpienie bez winy, przedstawiamy Ci prośbę o wsławienie nowymi cudami św. Jana Pawła II, który służąc ludowi Bożemu, naznaczony został stygmatem męczeństwa, a nas obdarz przez jego wstawiennictwo łaską pokoju pośród życiowych burz, o którą Cię prosimy.rnrnOjcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
« Back


Add Reply

You must be logged in to wiev this content, to be able to add entries

rn