Register account

By registering on the site you will have (a) the ability to contact other users, placing advertisements, photos, comments, etc.

I register »

Login to your account:

 
Today this power more you need than in any other age ...

I need prayer


Dzień 3. Nowenna do św. Jana Pawła II


Rodzino św. Jana Pawła II, dzisiaj 3. dzień odmawiamy wspólnie nowennę do św. Jana Pawła II w intencji osób uwikłanych w problemy finansowe oraz tych, którzy mogą im pomóc z nich się wydostać – rnDzień 3 -rnBoże i Ojcze, Twój Syn umiłował nas do końca i pozostał z nami. Eucharystia jest bramą nieba, które otwiera się na ziemi. Niech „Amen”, które wypowiadają wierni wobec Ciała i Krwi Pańskiej, usposobi ich do czujnej i pokornej służby braciom potrzebującym.rnBądź uwielbiony świetlanym przykładem tej miłości ukazanym przez Świętego Papieża Jana Pawła II, a skoro w Eucharystii wyraża się i wzmacnia komunia z Kościołem zbawionych w niebie, za jego pośrednictwem daj nam łaskę abyśmy patrząc przez okulary naszych zmartwień umieli dostrzec innych potrzebujących i pośpieszyć im z pomocą, o którą z ufnością Cię błagamy.rnrnOjcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
« Back


Add Reply

You must be logged in to wiev this content, to be able to add entries

rn